Прекарах много вечери…

***

Прекарах много вечери в опит да се събера

От праха по мебелите

И от водата по паркета ми

Прекарах и много от своите дни

В опит да се залепя с лепило и лейкопласт

Ръцете си ожулих от драскане по вратата

Рамо подпрях на бравата,

Която просто заяждаше

Частичен или пълен разпад

Е изписано на челото ми

Само очите ми останаха,

За да видят сами разрухата

И малкото, което остана

Една отворена, дълбока рана

И дългото очакване да прекрача прага

След секунда ще съм готова да тръгна

Един незначителен отрязък от времето

Ни дели от пълното изчезване

А аз имах още толкова много да кажа…

Moonlit Words

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s